หน้าแรก

เรา ขายส่ง สายไฟราคาถูก หลากหลายยี่ห้อ

ตั้งแต่สายไฟขนาดเล็กจนถึงล้อไม้ขนาดใหญ่

สายไฟ มาตรฐานใหม่ มอก. 11-2553 คือ?

มาตรฐาน มอก. สายไฟมีมานานแล้ว ตั้งแต่ มอก. 11-2518 ต่อมาได้ปรับปรุงเป็น มอก. 11-2531 จนปัจจุบัน ประเทศไทยได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC มากขึ้น ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ปรับปรุง มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60227 ซึ่งก็คือ มาตรฐาน มอก. 11-2553 โดยกระทรวงอุตสากรรมได้ประกาศมาตรฐานนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 แล้วให้ใช้บังคับหลังประกาศ 270 วัน ดังนั้น มาตรฐานใหม่นี้ จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ราคาถูกและยุติธรรม เนื่องจากเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงาน

นโยบายของบริษัทยึดถือความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

บริการจัดส่งทั่วไทย