สายไฟ IEC02 ( THW-f )

สายไฟฟ้า IEC02 หรือ THW -f เป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 1.5 SQ.MM. ถึง 400 SQ.MM. ฉนวนของสายไฟทำจาก PVC  ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 450/750V ทื่อุณหภูมิ ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับเป็นสายเดินภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

การใช้งาน

  • สำหรับงานติดตั้งถาวร
  • เดินสายไฟฟ้าภายในต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิดหยิบยกได้ หรือต่อเข้าดวงโคม
  • ต่อเข้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ข้อควรระวัง
ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง และห้ามเดินบนรางเคเบิ้ล