รู้จัก สายคอนโทรล อุปกรณ์สำคัญในงานเดินสายไฟ

สายคอนโทรล

รู้จัก สายคอนโทรล อุปกรณ์สำคัญในงานเดินสายไฟ

สายคอนโทรลอีกหนึ่งอุปกรณ์ป้องกันคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

สายคอนโทรลคืออีกหนึ่งประเภทสายไฟที่จะขาดไปไม่ได้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความไวสูงที่มักจะนิยมใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หากเราขาดอุปกรณ์สำคัญนี้ไปจะส่งผลทำให้การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นไม่มีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็นเลยก็ว่าได้ ชวนทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าสายคอนโทรลให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะสามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่เรียกว่าสายไฟในการจ่ายพลังงานเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้นแทบจะทุกชิ้นเลยทีเดียว ซึ่งในระหว่างที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟเข้าสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ทำให้มีโอกาสที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักร เครื่องมือวัด คอมพิวเตอร์

โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูงประเภทรับและส่งสัญญาณต่าง ๆ อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนจัดเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาจจะส่งผลทำให้ถูกคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเข้ารบกวนการทำงาน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการแสดงผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรืออาจจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเกิดการทำงานที่ผิดปกติขึ้นนั่นเอง สิ่งที่จะสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นั้นเราจำเป็นต้องอาศัยสายไฟที่เรียกว่า “สายคอนโทรล” เข้ามาทำหน้าที่ช่วยป้องกันคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง

ทำความรู้จักกับสายคอนโทรลอีกหนึ่งชนิดสายไฟที่สำคัญ

สายคอนโทรล หรือ Control Cable คืออีกหนึ่งประเภทสายไฟที่เรานิยมเรียกว่าสายเคเบิล ซึ่งจะใช้วัสดุที่ทำจากทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าสำคัญ มีลักษณะของตัวสายที่จะเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กจำนวนมาก ถูกห่อหุ้มเข้าด้วยกันผ่านพลาสติกฟอยล์ถักทอเป็นฉนวนหุ้ม

คุณสมบัติของสายคอนโทรลนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอย่างกับประเภทสายคอนโทรลที่เรานำมาใช้งาน มีทั้งแบบชีลด์หุ้มและแบบที่ไม่มีชีลด์หุ้ม ซึ่งจะมีความแตกต่างในเรื่องของการทนทานต่อความร้อน การป้องกันและทนต่อสารเคมี การทนต่อน้ำมัน การป้องกันการลุกลามของไฟ ตามแต่ละชนิด

สายคอนโทรลนิยมนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เรามักจะนิยมนำสายคอนโทรลนี้มาใช้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการรบกวนจากคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร การติดตั้งตู้ PLC อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ปัจจัยที่ทำให้สายคอนโทรลมีความแตกต่างกัน

สิ่งที่ทำให้สายคอนโทรลนั้นมีความแตกต่างกัน สาเหตุก็มาจากกระบวนการผลิตที่มีความแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ออกแบบและผู้ใช้งานสามารถดึงประสิทธิภาพการใช้งานของสายคอนโทรลให้มีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลทำให้ความเหมาะสมในการใช้งานระบบไฟฟ้านั้นมีความแตกต่างตามแต่ละชนิดของสายไฟฟ้าเหล่านี้นั่นเอง โดยปัจจัยที่ทำให้สายคอนโทรลนั้นมีความแตกต่างกันได้แก่

  • ความถี่ที่ใช้ในการพันเกลียว
  • ความละเอียดเส้นฝอยของตัวนำไฟฟ้า
  • การเคลือบดีบุกของตัวนำไฟฟ้า
  • การเพิ่มเส้นใยที่จะช่วยทำให้สายไฟหรือสายคอนโทรลมีคุณสมบัติสามารถรับแรงดึงได้มากยิ่งขึ้น
  • การใช้วัสดุเกราะป้องกันแรงกระแทกที่จะช่วยป้องกันจากสภาพแวดล้อมภายนอก
  • การเพิ่มคุณสมบัติสารป้องกันที่จะช่วยป้องกันสัตว์ต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามากัดหรือแทะสายไฟ
  • การใช้วัสดุพิเศษในสายไฟ เพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันเมื่อเกิดเพลิงไหม้


ประเภทสายคอนโทรลที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้สายคอนโทรลเราสามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งจะมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของวัสดุ ขนาดของสายไฟ การรองรับแรงดัน และคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป สำหรับในการเลือกใช้งานสายคอนโทรลนั้นเราสามารถเลือกได้จากลักษณะการใช้งานของเราเป็นหลัก โดยสามารถดูได้จากตัวอย่างสายคอนโทรลที่นิยมใช้งานอย่างเช่น

สายไฟฟ้า IEC06 (VSF) เป็นสายคอนโทรลที่มีรูปแบบเป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 0.5 – 1 ตร.มม. ฉนวนของสายไฟจะทำมาจาก PVC มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 300V สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส จัดเป็นประเภทสายไฟที่ตรงตามมาตรฐานมอก. ส่วนใหญ่แล้วนิยมนำสายคอนโทรลชนิดนี้นำไปเป็นสายเดินภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานติดตั้งถาวร หรือจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหยิบยกก็ได้เช่นเดียวกัน

สายไฟฟ้า IEC02 (THW-f) เป็นสายคอนโทรลที่มีรูปแบบเป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 1.5 – 400 ตร.มม. ฉนวนของสายไฟทำมาจาก PVC มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 450/750V สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส จัดเป็นประเภทสายไฟที่ตรงตามมาตรฐานมอก. ส่วนใหญ่จะนิยมนำสายคอนโทรลชนิดนี้นำไปเป็นสายเดินภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเดินสายไฟฟ้าภายในต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ ต่อเข้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือจะเป็นสำหรับงานติดตั้งถาวรก็ได้เช่นเดียวกัน

เลือกใช้สายคอนโทรลได้มาตรฐานจากผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะการใช้งานสายคอนโทรลสามารถส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง การใช้งานสายคอนโทรลที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังการใช้งานได้ เราจึงควรเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการคุณภาพโดยตรง เพื่อที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าการใช้งานสายคอนโทรลของเรานั้นมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและไร้ปัญหาที่อาจจะตาม

ปกรณ์ อิเล็คทริคอล ซัพพลาย เราคือผู้จัดจำหน่ายสายไฟคุณภาพ มีบริการตั้งแต่สายไฟขนาดเล็ก ไปจนถึงสายไฟหลากประเภท ทั้งสายฝังดิน สายมัลติคอร์ สายคอนโทรล สายไฟโซล่าเซลล์ ไปจนถึงล้อไม้ขนาดใหญ่ มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกสรร มั่นใจได้ถึงมาตรฐานการใช้งานเพราะสายไฟฟ้าของเราได้มาตรฐาน มอก. ทุกชิ้น พร้อมให้บริการขนส่งสายไฟทั่วประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสายคอนโทรลโดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษากับผู้ที่สนใจเลือกใช้งานสายคอนโทรลที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้ตรงกับลักษณะความต้องการ มั่นใจได้มาตรฐาน ได้สายไฟราคาโครงการ พร้อมความปลอดภัยทุกการใช้งานอย่างแน่นอน

เราจะเห็นได้ว่าสายคอนโทรลนั้นมีประโยชน์ต่อการใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเลยทีเดียว ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายเหล่านี้เองที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากเรายังไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานั้นเหมาะสมกับการใช้งานสายคอนโทรลประเภทไหน แนะนำได้เลยว่าการปรึกษากับผู้ให้บริการโดยตรง จะช่วยให้เราได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องตรงกับความต้องการมากที่สุด

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อสั่งซื้อสายไฟราคาถูกได้ที่
บริษัท ปกรณ์ อิเล็คทริคอล ซัพพลาย จำกัด

Tel : 098-2529965, 088-9459426 | Email : Info@pakorn-electric.com