IEC06 ( VSF ) ฟูห์เรอร์

สายไฟฟ้า IEC06 หรือ VSF เป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 0.5 SQ.MM. ถึง 1 SQ.MM. ฉนวนของสายไฟทำจาก PVC  ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 300/300V ทื่อุณหภูมิ ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับเป็นสายเดินภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

การใช้งาน

  • สำหรับงานติดตั้งถาวร
  • เดินสายไฟฟ้าภายในต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิดหยิบยกได้ หรือต่อเข้าดวงโคม

ข้อควรระวัง
ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง