IEC10 | เฟ้ลปส์ดอด์จ

สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2553 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด ไออีซี10 ( IEC10 ) มีตั้งแต่ 2 แกนถึง 4 แกน ขนาดตั้งแต่ 1.5 – 35 SQ.MM. เป็นสายชนิดกลม สายชนิดนี้ทนแรงดันที่ 300/500 V. เป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกเปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ สายชนิดนี้ลักษณะทางกายภาพคล้าย ๆ กับสาย NYY แต่ต่างกันที่แรงดันไฟฟ้า ซึ่ง NYY มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 450/750 V. ด้วยแรงดันที่ต่างกันนี้ทำให้สาย IEC10 มีเปลือกที่บางกว่า ทำให้ข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก.11-2553 ห้ามไม่ให้สาย IEC10 ฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน 

การใช้งาน

  • ใช้งานทั่วไป เดินสายกับระบบ cable tray
  • ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

   

300/500 V 70˚C 60227 IEC 10

สายไฟ

ขนาด 2 แกน

ราคาต่อเมตร

ส่วนลด

สายไฟ IEC10

2 x 1.5 SQ.MM.

฿ 48.10

% ส่วนลดโทรสอบถาม

สายไฟ IEC10

2 x 2.5 SQ.MM.

฿ 57.60

สายไฟ IEC10

2 x 4 SQ.MM.

฿ 81.50

สายไฟ IEC10

2 x 6 SQ.MM.

฿ 112.90

สายไฟ IEC10

2 x 10 SQ.MM.

฿ 159.80

สายไฟ IEC10

2 x 16 SQ.MM.

฿ 226.20

สายไฟ IEC10

2 x 25 SQ.MM.

฿ 332.60

สายไฟ IEC10

2 x 35 SQ.MM.

฿ 441.10

สายไฟ

ขนาด 3 แกน

ราคาต่อเมตร

ส่วนลด

สายไฟ IEC10

3 x 1.5 SQ.MM.

฿ 54.90

% ส่วนลดโทรสอบถาม

สายไฟ IEC10

3 x 2.5 SQ.MM.

฿ 67.40

สายไฟ IEC10

3 x 4 SQ.MM.

฿ 96.95

สายไฟ IEC10

3 x 6 SQ.MM.

฿ 140.00

สายไฟ IEC10

3 x 10 SQ.MM.

฿ 205.00

สายไฟ IEC10

3 x 16 SQ.MM.

฿ 301.00

สายไฟ IEC10

3 x 25 SQ.MM.

฿ 460.10

สายไฟ IEC10

3 x 35 SQ.MM.

฿ 622.30

สายไฟ

ขนาด 4 แกน

ราคาต่อเมตร

ส่วนลด

สายไฟ IEC10

4 x 1.5 SQ.MM.

฿ 63.30

% ส่วนลดโทรสอบถาม

สายไฟ IEC10

4 x 2.5 SQ.MM.

฿ 78.80

สายไฟ IEC10

4 x 4 SQ.MM.

฿ 116.60

สายไฟ IEC10

4 x 6 SQ.MM.

฿ 170.50

สายไฟ IEC10

4 x 10 SQ.MM.

฿ 260.20

สายไฟ IEC10

4 x 16 SQ.MM.

฿ 392.30

สายไฟ IEC10

4 x 25 SQ.MM.

฿ 590.40

สายไฟ IEC10

4 x 35 SQ.MM.

฿ 859.00

% ส่วนลด กรุณาโทรติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ
เนื่องจาก ราคาสายไฟบางช่วงอาจมีการปรับราคาขึ้นลงบ่อยตามราคาทองแดงในตลาด