สายไฟ NYY

สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2553 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด เอ็นวายวาย (NYY) มีทั้งชนิดแกนเดียว และหลายแกน ชนิดแกนเดียวจะมีขนาดตั้งแต่ 1 SQ.MM. – 500 SQ.MM.  ส่วน 2, 3, 4 แกนจะมีขนาดตั้งแต่ 50 SQ.MM. – 300 SQ.MM. เป็นสายชนิดกลม สายชนิดนี้ทนแรงดันที่ 450/750 V. ทนอุณหภูมิที่ 70 องศา นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกัน เนื่องจากว่ามี ความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือก เปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ

การใช้งาน

  • ใช้งานทั่วไป เดินสายกับระบบ cable tray
  • เดินสายไฟฟ้าฝังดินได้โดยตรง